Category: PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN     MOTO PELAYANAN  

SKM TH 2020 SEMESTER II

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2020 SMT II :

SKM TH 2018

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2018 : ;”>

Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik oleh Birokrasi publik merupakan salah satu perwujuadan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahtrakan masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan (welfare state). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu …

Continue reading